Opvang nodig

Bent u op zoek?

Wij gaan voor u aan de slag

Hoe verloopt een bemiddeling

Na uw aanmelding vindt  bij u thuis een intakegesprek plaats.  Doel is uw wensen en opvangvraag  te inventariseren. Het intakegesprek is vanuit Gob M-G informatief en geheel vrijblijvend.

Zodra een gastouder gevonden is, wordt een afspraak gemaakt  voor een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis. Één van onze bemiddelingsmedewerkers is hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek kunnen de ouder(s) en de gastouder elkaar vragen stellen en informatie uitwisselen. 

Na enkele dagen neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met zowel de gastouder als de ouder. Als beiden aangeven een positief gevoel te hebben, kan gestart worden met een proefperiode. U sluit een plaatsingsovereenkomst af met Gob M-G.

Na ongeveer 6 weken vindt een evaluatie plaats, waarna een overeenkomst tussen vraag- en gastouder wordt gesloten. Hierin worden allerlei afspraken vastgelegd. De opvang gaat officieel van start.

Nadat de opvang gestart is blijft het bureau betrokken bij het verloop van de opvang. U kunt altijd met vragen of  problemen bij ons terecht. Jaarlijks wordt een evaluatiegesprek gehouden.

Is uw gastouder langdurig ziek of gaat zij op vakantie, dan zal het bureau zich inzetten om een vervangende gastouder te zoeken.

Kosten

Het uurtarief voor gastouderopvang bestaan uit:

  1. Een uurvergoeding aan de gastouder (tarief wordt door gastouder zelf bepaald)
  2. Bureaukosten per uur.

U ontvangt maandelijks een vast bedrag aan Kinderopvangtoeslag over het uurtarief van de belastingdienst. Wij maken samen met u een inschatting over het gemiddeld aantal uren dat u per maand verwacht af te nemen.

Het maximum uurtarief waarover u toeslag ontvangt is in 2024 € 7,53.

Wij zijn u graag behulpzaam met het maken van een proefberekening, zodat u weet wat uw netto kosten zijn.

Oudercommissie

De oudercommissie van Gob M-G behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kinderen en vertegenwoordigt de ouders. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang.

Geschillencommissie

Gob M-G is aangesloten bij de Geschillen commissie.

Aanmeldformulier